Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình thang cong (H)giới hạn bởi các đường y = e x , y = 0, x = 0, x = ln4. Đường thẳng x = k; chia (H)thành hai hình phẳng là S 1 và S 2 như hình vẽ bên. Quay S 1, S 2 quanh trục Ox được các khối tròn xoay có thể tích lần lượt là V1 và V2 . Với giá trị nào của k thì V 1 = 2V 2 ?

Cho hình thang cong (H) giới hạn bởi các đường y = ex , y = 0, x = 0, x = ln4. Đường thẳng x = k; left parenthesis 0 less than k less than ln 4 right parenthesis chia (H) thành hai hình phẳng là S1 và S2 như hình vẽ bên. Quay  S1, S2 quanh trục Ox được các khối tròn xoay có thể tích lần lượt là V1 và V2 . Với giá trị nào của k thì V1 = 2V2?

  1. k equals 1 half ln 32 over 3

  2. k equals 1 half ln 11

  3. k equals 1 half ln 11 over 3

  4. k equals ln 32 over 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho bốn đường thẳng Có bao nhiêu đường thẳng cắt cả bốn đường thẳng đã cho?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG