Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình thang có , Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi hình thang quay quanh

Cho hình thang  có A with hat on top equals B with hat on top equals 90 degree ,    Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi hình thang  quay quanh

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi lần lượt là ảnh của qua phép đối xứng trục Gọi là tâm của đường tròn được tạo thành khi quay quanh Ta dễ dàng tính được: vuông cân tại Khối nón đỉnh chiều cao bán kính đáy Thể tích khối nón này là: Tương tự, thể tích khối chóp cụt: Khối chóp đỉnh trục có thể tích: Vậy thể tích khối tròn xoay cần tính là: Phương án cần chọn là B.

Gọi   lần lượt là ảnh của   qua phép đối xứng trục

Gọi  là tâm của đường tròn được tạo thành khi quay  quanh

Ta dễ dàng tính được:  vuông cân tại    

Khối nón đỉnh  chiều cao  bán kính đáy  Thể tích khối nón này là:

Tương tự, thể tích khối chóp cụt:

 

Khối chóp đỉnh  trục có thể tích:

Vậy thể tích khối tròn xoay cần tính là:

Phương án cần chọn là B.

1

Câu hỏi tương tự

Hình nón có bán kính đáy , đường sinh . Thể tích khối nón là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG