Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình thang ABCD có đáy lớn là CD. Qua A vẽ AK//BC (K CD) và qua I vẽ BI//AD (I CD); BI cắt AC tại F, AK cắt BDtại E. a) Chứng minh : KD = CI và EF//AB. b) Chứng minh AB 2 = CD. EF.

Cho hình thang ABCD có đáy lớn là CD. Qua A vẽ AK//BC (Kelement ofCD) và qua I vẽ BI//AD (Ielement ofCD); BI cắt AC tại F, AK cắt BD tại E.

a) Chứng minh : KD = CI và EF//AB.

b) Chứng minh AB2 = CD. EF.

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình x 2 – (5m – 1) x + 6m 2 – 2m = 0 (m là tham số) a. Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của m b. b. Gọi x 1 ; x 2 là hai nghiệm của phương trình . Tìm m đ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG