Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình tứ diện EFGH có EFvuông góc với EG, EGvuông góc với EH, EHvuông góc với EF; biết EF = 6a, EG = 8a, EH = 12a, với a>0, a . Gọi I, J tương ứng là trung điểm của hai cạnh FG, FH. Tính khoảng cách d từ điểm F đến mặt phẳng (EIJ) theo a.

Cho hình tứ diện EFGH có EF vuông góc với EG, EG vuông góc với EH, EH vuông góc với EF;  biết EF = 6a, EG = 8a, EH = 12a, với a>0, a element of straight real numbers. Gọi I, J tương ứng là trung điểm của hai cạnh FG, FH. Tính khoảng cách d từ điểm F đến mặt phẳng (EIJ) theo a.

  1. d equals fraction numerator 24 square root of 29 a over denominator 29 end fraction

  2. d equals fraction numerator 12 square root of 29 a over denominator 29 end fraction

  3. d equals fraction numerator 6 square root of 29 a over denominator 29 end fraction

  4. d equals fraction numerator 8 square root of 29 a over denominator 29 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. Vì EFvuông góc với EG, EGvuông góc với EHnên .Gọi K là trung điểm của EFsuy ra . Gọi M, Nlần lượt là hình chiếu của Ktrên EJvà IMta có . Ta có: d = (F,(EIJ)) = 2d (K,(EIJ)) = 2KN Trong tam giác EKJ vuông tại K và tam giác IKM vuông tại K ta có:

ĐÁP ÁN A. d equals fraction numerator 24 square root of 29 a over denominator 29 end fraction 

Vì EF vuông góc với EG, EG vuông góc với EH nên E Gperpendicular open parentheses E F H close parentheses .Gọi K là trung điểm của EF suy ra I K space perpendicular open parentheses E F H close parentheses. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu của K trên EJ và IM ta có  d open parentheses K comma open parentheses E I J close parentheses close parentheses equals K N. Ta có: d = (F,(EIJ)) = 2d (K,(EIJ)) = 2KN

Trong tam giác EKJ vuông tại K và tam giác IKM vuông tại K ta có:

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Ba kích thước của một hình hộp chữ nhật lập thành một cấp số nhân có công bội bằng 2 và thể tích của khối hộp đó bằng 1728. Khi đó, ba kích thước của nó là?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG