Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đường cong y = ln x ​ ,trục hoành, đường thẳng x = 1 và x = k (k >1). Gọi V k ​ là thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) quay quanh trục Ox. Biết rằng V k ​ = π . Hãy chọn khẳng định đúng?

Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đường cong , trục hoành, đường thẳng x = 1 và x = k (k >1). Gọi  là thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) quay quanh trục Ox. Biết rằng . Hãy chọn khẳng định đúng?

  1. 3 < k < 4 

  2. 1 < k < 2 

  3. 2 < k < 3

  4. 4 < k < 5

R. Roboctvx129

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Thể tích khối tròn xoay là: V k ​ = π ∫ 1 k ​ ( ln x ​ ) 2 d x = π ∫ 1 k ​ ln x d x Đặt: { u = ln x d v = d x ​ ⇒ { d u = x 1 ​ d x v = x ​ Khi đó: V k ​ = π ∫ 1 k ​ ln x d x = π ( ( x ln x ) ∣ 1 k ​ − ∫ 1 k ​ d x ) = π ( ( x ln x − x ) ∣ 1 k ​ ) = π ( k ln k − k + 1 ) = π ⇔ k ln k − k + 1 = 1 ⇔ ln k = 1 ⇔ k = e ∈ ( 2 ; 3 )

Thể tích khối tròn xoay là: 

Đặt: 

Khi đó: 

1

Câu hỏi tương tự

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và bằng , với là phân số tối giản, . Tính

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG