Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường là các hàm số liên tục trên đoạn . Khi đó diện tích hình (H) được cho bởi công thức:

Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường y equals f left parenthesis x right parenthesis comma y equals g left parenthesis x right parenthesis comma x equals a comma x equals b left parenthesis a less than b right parenthesis space v ớ i space f left parenthesis x right parenthesis comma g left parenthesis x right parenthesis là các hàm số liên tục trên đoạn open square brackets a comma b close square brackets. Khi đó diện tích hình (H) được cho bởi công thức:

  1. S left parenthesis H right parenthesis equals integral subscript a superscript b open vertical bar f left parenthesis x right parenthesis minus g left parenthesis x right parenthesis close vertical bar d x

  2. S left parenthesis H right parenthesis equals integral subscript a superscript b open parentheses f left parenthesis x right parenthesis minus g left parenthesis x right parenthesis close parentheses d x

  3. S left parenthesis H right parenthesis equals integral subscript a superscript b open parentheses g left parenthesis x right parenthesis minus f left parenthesis x right parenthesis close parentheses d x

  4. s open parentheses H close parentheses equals integral subscript a superscript b open parentheses open vertical bar f left parenthesis x right parenthesis close vertical bar minus open vertical bar g left parenthesis x right parenthesis close vertical bar close parentheses d x

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho (P): y= 4 x − x 2 và A ( 2 5 ​ ; 6 ) . 1) Viết các phương trình tiếp tuyến cho (P) qua A. 2) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các tiếp tuyến trên và (P).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG