Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường y = x 2 − x + 1 , y = 0 , x = 0 , x = 2 . Gọi V là thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) xung quanh trục Ox. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường , , , . Gọi V là thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) xung quanh trục Ox. Mệnh đề nào sau đây đúng ?
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H))xung quanh trục Ox là : V = π ∫ 0 2 ​ ( x 2 − x + 1 ) 2 dx

Thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H)) xung quanh trục Ox  là :

5

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác vuông cân ABC tại A có BC = 4. Gọi H là chân đường cao hạ từ A, dựng đường tròn đường kính AH. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường tròn nằm trong tam giác

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG