Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình phẳng (H)giới hạn bởi các đường y = x 2 và y = . Tính thể tích khối tròn xoay tạo ra khi (H)quay quanh Ox.

Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường y = x2 và y = square root of x. Tính thể tích khối tròn xoay tạo ra khi (H) quay quanh Ox.

  1. straight pi integral subscript 0 superscript 1 left parenthesis straight x to the power of 4 minus straight x right parenthesis d straight x space left parenthesis đvdt right parenthesis

  2. straight pi integral subscript 0 superscript 1 left parenthesis straight x squared minus square root of straight x right parenthesis d straight x space left parenthesis đvdt right parenthesis

  3. straight pi integral subscript 0 superscript 1 left parenthesis square root of straight x minus straight x squared right parenthesis d straight x space space left parenthesis đvdt right parenthesis

  4. straight pi integral subscript 0 superscript 1 left parenthesis straight x minus straight x to the power of 4 right parenthesis d straight x space left parenthesis đvdt right parenthesis

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ ABC .A 'B' C' có thể tích là V , M là điểm trên cạnh AA'sao cho Tính thể tích khối M.BCC'B'

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG