Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình phẳng ( H ) giới hạn bởi đường cong y = x e x và đường thẳng y = e x . Diện tích của ( H ) bằng

Cho hình phẳng  giới hạn bởi đường cong và đường thẳng . Diện tích của  bằng
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A

Đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Tìm hai số khi biết tổng là 12 và tổng bình phương của chúng bằng 90. Hai số đó là.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG