Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình phẳng ( H ) giới hạn bởi các đường y = 2 x − x 2 , y = 0 . Quay (H)quanh trục hoành tạo thành khối tròn xoay có thể tích là:

Cho hình phẳng  giới hạn bởi các đường . Quay (H) quanh trục hoành tạo thành khối tròn xoay có thể tích là:

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số là nghiệm của phương trình: 2 x − x 2 = 0 ⇔ [ x = 0 x = 2 ​ . Khi đó thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng (H) quanh trục hoành được tính theo công thức: V = π ∫ 0 2 ​ ( 2 x − x 2 ) 2 dx .

Hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số là nghiệm của phương trình: .
Khi đó thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng (H) quanh trục hoành được tính theo công thức:  .

4

Câu hỏi tương tự

Công thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số y = f ( x ) , y = g ( x ) và hai đường thẳng x = a , x = b ( a < b ) là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG