Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y= − x 2 + 2 x ,y=0 quay xung quanh trục Ox. Thề tích của khối tròn xoay tạo thành bằng:

Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y= ,y=0 quay xung quanh trục Ox. Thề tích của khối tròn xoay tạo thành bằng:

R. Roboteacher22

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: − x 2 + 2 x =0 ⇔ [ x = 0 x = 2 ​ Thể tích là: V= π ∫ 0 2 ​ ( − x 2 + 2 x ) 2 dx = π ∫ 0 2 ​ ( x 4 − 4 x 3 + 4 x 2 ) dx = π ( 5 x 5 ​ − x 4 + 3 4 x 3 ​ ) ∣ 0 2 ​ = 15 16 π ​

Ta có: =0

Thể tích là: 

V= ()2dx

 

1

Câu hỏi tương tự

Diện tích xung quanh của hình nón ngoại tiếp hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng 2 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG