Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình nón tròn xoay có đỉnh là S, O là tâm của đường tròn đáy, đường sinh bằng và góc giữa đường sinh và mặt phẳng đáy bằng 60°. Diện tích xung quanh S xq của hình nón và thể tích V của khối nón tương ứng là:.

Cho hình nón tròn xoay có đỉnh là S, O là tâm của đường tròn đáy, đường sinh bằng a square root of 2 và góc giữa đường sinh và mặt phẳng đáy bằng 60°. Diện tích xung quanh Sxq của hình nón và thể tích V của khối nón tương ứng là:.

L. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi A là một điểm thuộc đường tròn đáy hình nón. Theo giải thiết ta có đường sinh và góc giữa đường sinh và mặt phẳng đáy là . Trong tam giác vuông SAO, ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 4)

Gọi A là một điểm thuộc đường tròn đáy hình nón.

Theo giải thiết ta có đường sinh S A equals a square root of 2 và góc giữa đường sinh và mặt phẳng đáy là Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 4).

Trong tam giác vuông SAO, ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 4)

2

Câu hỏi tương tự

Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG