Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình nón tròn xoay có đường cao , bán kính đáy . Một thiết diện đi qua đỉnh của hình nón có khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là . Tính diện tích của thiết diện

Cho hình nón tròn xoay có đường cao h equals 40 space open parentheses c m close parentheses, bán kính đáy r equals 50 space open parentheses c m close parentheses. Một thiết diện đi qua đỉnh của hình nón có khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là 24 space open parentheses c m close parentheses. Tính diện tích của thiết diện

  1. S equals 800 space open parentheses c m squared close parentheses

  2. S equals 1200 space open parentheses c m squared close parentheses

  3. S equals 1600 space open parentheses c m squared close parentheses

  4. S equals 2000 space open parentheses c m squared close parentheses

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là D. Giả sử hình nón có đỉnh S, đáy là đường tròn tâm I bán kính r,thiết diện đi qua đỉnh là cân tại S.

Đáp án đúng là D. S equals 2000 space open parentheses c m squared close parentheses

Giả sử hình nón có đỉnh S, đáy là đường tròn tâm I bán kính r, thiết diện đi qua đỉnh là increment S A D  cân tại S.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) xác định trên R \ { 0 } và có bảng biến thiên như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình 3 ∣ f ( 3 − 2 x ) ∣ − 10 = 0 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG