Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình nón S, đường cao SO. Gọi A, B là hai điểm thuộc đường tròn đáy của hình nón sao cho khoảng cách từ O đến AB bằng a và , . Tính diện tích xung quanh hình nón.

Cho hình nón S, đường cao SO. Gọi A, B là hai điểm thuộc đường tròn đáy của hình nón sao cho khoảng cách từ O đến AB bằng a và stack S A O with hat on top equals 30 degreestack S A B with hat on top equals 60 degree. Tính diện tích xung quanh hình nón.

  1. S subscript x q end subscript equals fraction numerator 3 pi a squared over denominator 2 end fraction

  2. S subscript x q end subscript equals fraction numerator pi a squared over denominator 2 end fraction

  3. S subscript x q end subscript equals fraction numerator pi a squared square root of 3 over denominator 2 end fraction

  4. S subscript x q end subscript equals pi a squared square root of 3

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn (O;R) và (O';R), O O ′ = R 3 ​ . Một hình nón có đỉnh là O' và đáy là hình tròn (O;R).Tính tỷ số diện tích xung quanh của hình trụ và hình nón.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG