Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình nón S, đường cao SO. Gọi A, B là hai điểm thuộc đường tròn đáy của hình nón sao cho khoảng cách từ O đến AB bằng a và , . Tính diện tích xung quanh hình nón.

Cho hình nón S, đường cao SO. Gọi A, B là hai điểm thuộc đường tròn đáy của hình nón sao cho khoảng cách từ O đến AB bằng a và stack S A O with hat on top equals 30 degreestack S A B with hat on top equals 60 degree. Tính diện tích xung quanh hình nón.

  1. S subscript x q end subscript equals fraction numerator 3 pi a squared over denominator 2 end fraction

  2. S subscript x q end subscript equals fraction numerator pi a squared over denominator 2 end fraction

  3. S subscript x q end subscript equals fraction numerator pi a squared square root of 3 over denominator 2 end fraction

  4. S subscript x q end subscript equals pi a squared square root of 3

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Mộtcái phễu có dạng hình nón, chiều cao của phễu là 20 cm. Người ta đổ một lượng nước vào phễu sao cho chiều cao của cột nước trong phễu bằng 10 cm (hình H1). Nếu bịt kín miệng phễu rồi lật ngược phễu...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG