Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình nón đỉnh Scó đáy là hình tròn tâm O. Một mặt phẳng qua đỉnh của hình nón và cắt hình nón theo thiết diện là tam giác vuông có diện tích bằng 4, Góc giữa đường cao của hình nón và mặt phẳng thiết diện bằng . Thể tích của khối nón được giới hạn bởi hình nón đã cho bằng: A. B. C. D.

 Cho hình nón đỉnh S có đáy là hình tròn tâm O. Một mặt phẳng qua đỉnh của hình nón và cắt hình nón theo thiết diện là tam giác vuông có diện tích bằng 4, Góc giữa đường cao của hình nón và mặt phẳng thiết diện bằng 30 degree. Thể tích của khối nón được giới hạn bởi hình nón đã cho bằng:

 A. square root of 5 straight pi

 B. fraction numerator 10 square root of 2 straight pi over denominator 3 end fraction

 C. fraction numerator 8 square root of 3 straight pi over denominator 3 end fraction

 D. fraction numerator 5 square root of 3 straight pi over denominator 3 end fraction

  1. square root of 5 straight pi

  2. fraction numerator 10 square root of 2 straight pi over denominator 3 end fraction

  3. fraction numerator 8 square root of 3 straight pi over denominator 3 end fraction

  4. fraction numerator 5 square root of 3 straight pi over denominator 3 end fraction

B. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng làD:

Đáp án đúng là D: fraction numerator 5 square root of 3 straight pi over denominator 3 end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình nón có diện tích xung quanh là cm 2 , bán kính đáy R = 3cm.Khi đó đường sinh của hình nón là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG