Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình nón đỉnh S có chiều cao bằng bán kính đáy và bằng 2a . Mặt phẳng (P) qua (S) cắt đường tròn đáy tại A và B sao cho A B = 2 3 ​ a . Khoảng cách từ tâm của đường tròn đáy hình nón đến (P) bằng:

Cho hình nón đỉnh S có chiều cao bằng bán kính đáy và bằng 2a. Mặt phẳng (P) qua (S) cắt đường tròn đáy tại A B sao cho . Khoảng cách từ tâm của đường tròn đáy hình nón đến (P) bằng:
 

  1. a

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có: SO = R = 2 a Kẻ O H ⊥ A B ⇒ A H = H B = 2 2 3 ​ a ​ = 3 ​ a Xét tam giác vuông OAH , ta có: O H = O A 2 − A H 2 ​ = ( 2 a ) 2 − ( 3 ​ a ) 2 ​ = a Ta có: { O H ⊥ A B SO ⊥ A B ​ ⇒ A H ⊥ ( S H O ) Kẻ O K ⊥ S H ⇒ O K ⊥ A B ⇒ d ( O ; ( P ) ) = d ( O ; ( S A B ) ) = O K Tam giác vuông SOH vuông tại O , ta có: O K 2 1 ​ = S O 2 1 ​ + O H 2 1 ​ ⇒ O K = S O 2 + O K 2 S O 2 . O H 2 ​ ​ = 5 2 a 5 ​ ​

Chọn C

Ta có: 

Kẻ 

Xét tam giác vuông OAH, ta có:

Ta có: 

Kẻ 

Tam giác vuông SOH vuông tại O, ta có:

2

Câu hỏi tương tự

Cho hình nón có đường sinh tạo với đáy một góc . Mặt phẳng qua trục của cắt được thiết diện là một tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp bằng . Thể tích của khối nón giới hạn bởi là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG