Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình nón (N) đỉnh S, trục SO,bán kính R, chiều cao h. Dây cung AB thuộc đườngtròn đáy và cách tâm O một khoảng 2 R ​ . Ký hiệu S 1 ​ , S 2 ​ lần lượt là diện tích xung quanh của hình nón (N) và diện tích tam giác SAB. Biết S 2 ​ S 1 ​ ​ = 3 3 ​ 10 π ​ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Cho hình nón (N) đỉnh S, trục SO,  bán kính R, chiều cao h. Dây cung AB thuộc đường tròn đáy và cách tâm O một khoảng . Ký hiệu  lần lượt là diện tích xung quanh của hình nón (N) và diện tích tam giác SAB. Biết . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có S 1 ​ = S x q ​ = π Rl = π R R 2 + h 2 ​ A B = 2 B O 2 − I O 2 ​ = 3 ​ R S I = SO 2 + I O 2 ​ = h 2 + 4 R 2 ​ ​ Vậy S 2 ​ = 2 1 ​ 3 ​ R . h 2 + 4 R 2 ​ ​ Từ đó ta có 2 1 ​ 3 ​ R . h 2 + 4 R 2 ​ ​ π R R 2 + h 2 ​ ​ = 3 3 ​ 10 π ​ ⇔ 3 R 2 + h 2 ​ = 5 h 2 + 4 R 2 ​ ​ ⇔ 9 R 2 + 9 h 2 = 25 h 2 + 4 25 ​ R 2 ⇔ 4 11 R 2 ​ = 16 h 2 ⇔ h 2 = 64 11 ​ R 2 ⇔ h = 8 11 ​ ​ R Chọn đáp án B

Ta có 

Vậy 

Từ đó ta có

Chọn đáp án B

1

Câu hỏi tương tự

Cho x, y, 2, 3 là cấp số cộng. Tính y − x.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG