Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình nón (N) có đường cao và bán kính đáy lần lượt là 10 và 6. Mặt cầu (S) ngoại tiếp nón (N) có thể tích bằng:

Cho hình nón (N) có đường cao và bán kính đáy lần lượt

là 10 và 6. Mặt cầu (S) ngoại tiếp nón (N) có thể tích bằng:

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mặt cầu ngoại tiếp hình nón có bán kính được tính là: R = 2 h l 2 ​ = 2 h h 2 + r 2 ​ = 2.10 1 0 2 + 6 2 ​ = 5 34 ​ Suy ra thể tích mặtcầu (S) là: V ( S ) ​ = 3 4 π R 3 ​ = 375 157216 π ​

Mặt cầu ngoại tiếp hình nón có bán kính được tính là:

Suy ra thể tích mặt cầu (S) là:

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có AB' = AA' = 2a; AC' = 3a ; A'B' = A'C' = a 2 ​ . Thể tích hình lăng trụ ABC.A'B'C' đạt giá trị lớn nhất bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG