Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình nón (N) có bán kính đáy bằng 6 và chiều cao bằng 12. Mặt cầu (S) ngoại tiếp hình nón (N) có tâm là I. Một điểm M di động trên mặt đáy của nón (N) và cách Imột đoạn bằng 6. Quỹ tích tất cả các điểm M tạo thành đường cong có tổng có độ dài bằng:

Cho hình nón (N) có bán kính đáy bằng 6 và chiều cao bằng 12.

Mặt cầu (S) ngoại tiếp hình nón (N) có tâm là I. Một điểm M

di động trên mặt đáy của nón (N) và cách I một đoạn bằng 6.

Quỹ tích tất cả các điểm M tạo thành đường cong

có tổng có độ dài bằng:

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hình vẽ minh họa: Bán kính mặt cầu ngoại tiếp nón (N) là: R = 2 h b 2 ​ = 2 h l 2 ​ = 2 h h 2 + r 2 ​ = 2.12 1 2 2 + 6 2 ​ = 2 15 ​ S u y r a : I O = SO − I S = h − R = 12 − 2 15 ​ = 2 9 ​ ⇒ OM = I M 2 − I O 2 ​ = 6 2 − ( 2 9 ​ ) 2 ​ = 2 3 7 ​ ​ OM chính là bán kính của đường tròn tâm O mà điểm M chạy trên đó. Độ dài đường cong quỹ tích là chu vi đường tròn ( O ; OM ) : 2 π . OM = 3 π 7 ​ .

Hình vẽ minh họa:

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp nón (N) là: 

OM chính là bán kính của đường tròn tâm O mà

điểm M chạy trên đó.

Độ dài đường cong quỹ tích là chu vi đường tròn

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D’ có AC = AD = CA' = a, AA'= DA' = a 2 ​ . Thể tích lớn nhất của hình hộp ABCD.A’B’C'D’ bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG