Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân cạnh huyền bằng 2 a. Tính diện tích xung quanh S x q ​ của hình nón.

Cho hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân cạnh huyền bằng 2a. Tính diện tích xung quanh  của hình nón.

R. Roboctvx111

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Khối nón có thiết diện qua trục là △ S A B vuông cân tại S , cạnh huyền A B = 2 a ⇒ SB = a 2 ​ . Ta có: r = O A = 2 A B ​ = a , I = SB = a 2 ​ . Diện tích xung quanh S x q ​ của hình nón là: S x q ​ = π rl = π . a . a 2 ​ = π 2 ​ a 2 .

Khối nón có thiết diện qua trục là  vuông cân tại S, cạnh huyền .

Ta có: .

Diện tích xung quanh  của hình nón là:

.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông cân tại , , và . Gọi , lần lượt là hình chiếu vuông góc của lên , . Tính thể tích tứ diện .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG