Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình nón có đỉnh là S, đường cao là SO = a và A, B là hai điểm thuộc đường tròn đáy sao cho AB = 2a. Cho biết a là khoảng cách từ O tới AB . Khi đó hình nón có độ dàiđường sinh là

Cho hình nón có đỉnh là S, đường cao là SO = a và A, B là hai điểm thuộc đường tròn đáy sao cho AB = 2a. Cho biết a là khoảng cách từ O tới AB . Khi đó hình nón có độ dài đường sinh là

  1. a square root of 2

  2. 2 a

  3. a square root of 3

  4. 2 a square root of 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , , góc giữa và mặt đáy bằng . Thể tích khối chóp bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG