Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình nón có đường sinh là a, góc giữa đường sinh và đáy là α .Tính diện tích xung quanh của hình nón.

Cho hình nón có đường sinh là a, góc giữa đường sinh và đáy là .Tính diện tích xung quanh của hình nón.
 

 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Phương pháp: Công thức tính diện tích xung quanh hình nón có bán kính đáy R, chiều cao h và đường sinh l: S x q ​ = π Rl Cách giải: Ta có: R = a cos α ⇒ S x q ​ = π Rl = π acos α . a = π a 2 cos α

Đáp án D

Phương pháp:
Công thức tính diện tích xung quanh hình nón có bán kính đáy R, chiều cao h và đường sinh l: 

Cách giải:
Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có ba ghế. Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh, gồm 3 nam và 3 nữ, ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Xác suất để mỗi học sinh nam đều ngồi ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG