Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình nón có đường kính đáy bằng 4. Biết rằng khi cắt hình nón đã cho bởi một mặt phẳng qua trục, thiết diện thu được là một tam giác đều. Diện tích toàn phần của hình nón đã cho bằng

Cho hình nón có đường kính đáy bằng 4. Biết rằng khi cắt hình nón đã cho bởi một mặt phẳng qua trục, thiết diện thu được là một tam giác đều. Diện tích toàn phần của hình nón đã cho bằng

  1. 32

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có tam giác SAB là tam giác đều cạnh 4 nên S A = SB = A B = 4 Khi đó: R = O A = 2 , l = S A = 4 . Nên h = SO = 2 3 ​ Ta có: S tp ​ = π Rl + π R 2 = π ⋅ 2 ⋅ 4 + π ⋅ 2 2 = 12 π Nên chọn đáp án B

Chọn B

Ta có tam giác SAB là tam giác đều cạnh 4 nên 

Khi đó: . Nên 

Ta có: 

Nên chọn đáp án B

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( P) : 3 x - z + 2 = 0 . Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của ( P) ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG