Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình nón có góc ở đỉnh bằng 6 0 ∘ , bán kính đáy bằng . Diện tích xung quanh của hình nón bằng

Cho hình nón có góc ở đỉnh bằng , bán kính đáy bằng a. Diện tích xung quanh của hình nón bằng 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C T a có SB = sin ( BSO ) ​ OB ​ = 2 1 ​ a ​ = 2 a S x q ​ = π Rl = π ⋅ a ⋅ 2 a = 2 a 2 π

Chọn C

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Bên trong hình vuông cạnh a, dựng hình sao bốn cánh đều như hình vẽ (các kích thước cần thiết cho như ở trong hình). Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình sao đó quanh trục Ox.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG