Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình nón có diện tích xung quanh là cm 2 , bán kính đáy R = 3cm.Khi đó đường sinh của hình nón là:

Cho hình nón có diện tích xung quanh là S subscript x q end subscript equals 10 straight picm2 , bán kính đáy R = 3cm.Khi đó đường sinh của hình nón là:

  1. I equals 10 over 3 c m

  2. I equals 4 c m

  3. I equals 6 c m

  4. I equals 7 c m

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một cái tục lăn sơn nước có dạng một hình trụ. Đường kính của đường tròn đáy là , chiều dài lăn là (hình bên). Sau khi lăn trọn vòng thì trục lăn tạo nên sân phẳng một diện diện tích là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG