Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình nón có chiều cao h, đường sinh l và bán kính đường tròn đáy bằng R. Diện tích toàn phần của hình nón bằng

Cho hình nón có chiều cao h, đường sinh  và bán kính đường tròn đáy bằng R. Diện tích toàn phần của hình nón bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D S tp ​ = S x q ​ + S d a y ​ = π R l + π R 2 = π R ( R + l ) .

Chọn D

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng 2. Gọi M là trung điểm của AD và N là tâm của hình vuông CC’D’D. Tính thể tích của khối cầu đi qua 4 đỉnh M, N, B, C’ và khoảng cách giữa 2 đường thẳng A...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG