Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình nón có chiều cao bằng 6 cm, góc giữa trục và đường sinh bằng . Thể tích của khối nón là

Cho hình nón có chiều cao bằng 6 cm, góc giữa trục và đường sinh bằng 30 degree. Thể tích của khối nón là

  1. 12 straight pi space cm cubed

  2. 24 straight pi space cm cubed

  3. 72 straight pi space cm cubed

  4. 216 straight pi space cm cubed

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B.

Đáp án đúng là B. 24 straight pi space cm cubed

1

Câu hỏi tương tự

Tập hợp các số thực m để hàm số y = x 3 − 3 m x 2 + ( m + 2 ) x − m đạt cực tiểu tại x = 1 là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG