Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình nón có chiều cao bằng 2a và bán kính đáy bằng a . Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

Cho hình nón có chiều cao bằng 2a và bán kính đáy bằng a . Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Ta có độ dài đường sinh của khối nón bằng l = h 2 + r 2 ​ v ớ i { h = 2 a r = a ​ . Suyra l = a 5 ​ Vậy diện tích xung quanh của khối nón là S = π rl = π . a . a 5 ​ = π a 2 5 ​

Đáp án A

Ta có độ dài đường sinh của khối nón bằng . Suy ra 

Vậy diện tích xung quanh của khối nón là 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối lăng trụ A BC . A ′ B ′ C ′ có thể tích bằng 1. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng A A ′ và B B ′ . Đường thẳng CM cắt đường thẳng C ′ A ′ tại P , đường thẳng CN cắt đường th...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG