Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình nón có bán kính đáy r = 3 ​ và độ dài đường sinh l = 4 . Tính diện tích xung quanh S x q ​ của hình nón đã cho.

Cho hình nón có bán kính đáy  và độ dài đường sinh . Tính diện tích xung quanh  của hình nón đã cho.


 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B *Ta có S x q ​ = π rl = π 3 ​ .4 = 4 3 ​ π

Đáp án B

*Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian O x yz , mặt phẳng ( O x z ) có phương trình là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG