Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình nón có bán kính đáy r = 3 ​ và độ dài đường sinh l = 4. Tính diện tích xung quanh S xq của hình nón đã cho.

Cho hình nón có bán kính đáy r =  và độ dài đường sinh l = 4. Tính diện tích xung quanh Sxq của hình nón đã cho. 

  1. Sxq = 

  2. Sxq = 

  3. Sxq = 

  4. Sxq

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.S xq = 4 3 π ​

ĐÁP ÁN B. Sxq =  

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình 5 x 2 − 2 a x − 5 = 0 có hai nghiệm x 1 ​ , x 2 ​ . Biểu thức x 1 2 ​ + x 2 2 ​ 1 ​ tính theo a là? Hãy chọn trả lời đúng.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG