Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình nón có bán kính đáy R, góc ở đỉnh là . Tính diện tích xung quanh của hình nón theo R và A. B. C. D.

 Cho hình nón có bán kính đáy R, góc ở đỉnh là 2 alpha text  với  end text 45 to the power of 0 less than alpha less than 90 to the power of 0 text  .  end text. Tính diện tích xung quanh của hình nón theo R và alpha

 A. fraction numerator 4 πa squared over denominator sin alpha end fraction

 B. fraction numerator 2 πa squared over denominator sin alpha end fraction

 C. fraction numerator πa squared over denominator sin alpha end fraction

 D. fraction numerator πa squared over denominator 3 sin alpha end fraction

  1. fraction numerator 4 πa squared over denominator sin alpha end fraction

  2. fraction numerator 2 πa squared over denominator sin alpha end fraction

  3. fraction numerator πa squared over denominator sin alpha end fraction

  4. fraction numerator πa squared over denominator 3 sin alpha end fraction

B. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng làC:

Đáp án đúng là C: fraction numerator πa squared over denominator sin alpha end fraction

 

1

Câu hỏi tương tự

Tính diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay ngoại tiếp tứ diện đều cạnh bằng .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG