Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình nón có bán kính đáy là r và độ dài đường sinh l . Diện tích xung quanh S xq của hình nón bằng bao nhiêu?

Cho hình nón có bán kính đáy là r và độ dài đường sinh l . Diện tích xung quanh Sxq của hình nón bằng bao nhiêu?
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Diện tích xung quanh S xq của hình nón là: S x q ​ = π rl

Đáp án C

Diện tích xung quanh Sxq của hình nón là: 

1

Câu hỏi tương tự

Tập nghiệm của bất phương trình 3 x 2 − 2 x < 27 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG