Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình nón có bán kính đáy bằng 5 và góc ở đỉnh bằng 9 0 ∘ .Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

Cho hình nón có bán kính đáy bằng 5 và góc ở đỉnh bằng . Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Hình nón có góc ở đỉnh bằng 9 0 ∘ nên OS A = 4 5 ∘ . Suy ra △ SO A vuông cân tại O. Khi đó h = r = 5 ; l = h 2 + r 2 ​ = 5 2 + 5 2 ​ = 5 2 ​ Vậy diện tích xung quanh của hình nón là S x q ​ = π ⋅ r ⋅ l = π 5 ⋅ 5 2 ​ = 25 π 2 ​

Chọn A

Hình nón có góc ở đỉnh bằng  nên . Suy ra  vuông cân tại O. Khi đó 

Vậy diện tích xung quanh của hình nón là 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ O x yz ,cho mặt phẳng ( P ) : x − 4 y + 3 z − 2 = 0 .Một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng ( P ) là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG