Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình nón có bán kính đường tròn đáy r = 3a và đường sinh l= 2r. Diện tích xung quanh của hình nón bằng A. B. C. D.

 Cho hình nón có bán kính đường tròn đáy r = 3a và đường sinh l = 2r. Diện tích xung quanh của hình nón bằng

 A. 6 πa squared

 B. 9 πa squared

 C. 36 πa squared

 D. 18 πa squared

  1. 6 πa squared

  2. 9 πa squared

  3. 36 πa squared

  4. 18 πa squared

B. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng làD:

Đáp án đúng là D: 18 πa squared

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình trụ có tỉ số diện tích xung quanh và diện tích toàn phần bằng . Biết thể tích khối trụ bằng . Bán kính đáy của hình trụ là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG