Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lập phương A BC D . A ′ B ′ C ′ D ′ .Góc giữa đường thẳng AC và B'D' bằng

Cho hình lập phương . Góc giữa đường thẳng AC và B'D' bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. Ta có A C // A ′ C ′ A ′ C ′ ⊥ B ′ D ′ ​ } ⇒ A C ⊥ B ′ D ′ . Vậy góc giữa đường thẳng AC và B'D' bằng 9 0 ∘ .

Chọn A.

Ta có .

Vậy góc giữa đường thẳng AC và B'D' bằng .

1

Câu hỏi tương tự

Diện tích xung quanh của hình nón có bán kính đáy r và độ dài đường sinh l là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG