Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lập phương A BC D . A ′ B ′ C ′ D ′ . Góc giữa hai mặt phẳng ( D A ′ B ′ ) v a ˋ ( D C ′ B ′ ) bằng

Cho hình lập phương . Góc giữa hai mặt phẳng  bằng
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Chọn hệ trục tọa độ Oxyz sao cho A ≡ O , A B ∈ O x , A D ∈ O y , A A ′ ∈ O z Khi đó: D ( 0 ; 1 ; 0 ) , A ′ ( 0 ; 0 ; 1 ) , B ′ ( 1 ; 0 ; 1 ) , C ′ ( 1 ; 1 ; 1 ) Vectơ pháp tuyến của ( D A ′ B ′ ) l a ˋ n 1 ​ ​ = [ D A ′ , D B ′ ] = ( 0 ; 1 ; 1 ) Vectơ pháp tuyến của ( D C ′ B ′ ) l a ˋ n 1 ​ ​ = [ D C ′ , D B ′ ] = ( 1 ; 0 ; − 1 ) Gọi góc giữa hai mặt phẳng ( D A ′ B ′ ) v a ˋ ( D C ′ B ′ ) l a ˋ α . Ta có cos α = ∣ n 1 ​ ∣ ​ . ∣ ∣ ​ n 2 ​ ​ ∣ ∣ ​ ∣ ∣ ​ n 1 ​ ​ . n 2 ​ ​ ∣ ∣ ​ ​ = 2 1 ​ ⇒ α = 6 0 ∘ Do đó: góc giữa hai mặt phẳng ( D A ′ B ′ ) v a ˋ ( D C ′ B ′ ) l a ˋ 6 0 ∘

Đáp án B

Chọn hệ trục tọa độ Oxyz sao cho 

Khi đó: 
Vectơ pháp tuyến của 

Vectơ pháp tuyến của 

Gọi góc giữa hai mặt phẳng . Ta có

Do đó: góc giữa hai mặt phẳng 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương A BC D . A ′ B ′ C ′ D ′ có độ dài cạnh bằng 1. M , N , P , Q lần lượt là trung điểm của A B , BC , C ′ D ′ , D D ′ . Gọi thể tích khối tứ diện MNPQ là phân số tối giản b a ​ với a...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG