Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lập phương A BC D . A ′ B ′ C ′ D ′ .Góc giữa hai mặt phẳng ( A ′ B ′ C D ) và ( A B C ′ D ′ ) bằng

Cho hình lập phương . Góc giữa hai mặt phẳng  và  bằng


 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D A ′ D ⊥ A D ′ ; A D ′ ⊥ C D vì C D ⊥ ( A D D ′ A ′ ) ⇒ A D ′ ⊥ ( A ′ B ′ C D ) ⇒ ( A B C ′ D ′ ) ⊥ ( A ′ B ′ C D ) Góc giữa hai mặt phẳng ( A ′ B ′ C D ) và ( A B C ′ D ′ ) bằng 9 0 ∘

Đáp án D

 vì 

Góc giữa hai mặt phẳng  và  bằng  
 

1

Câu hỏi tương tự

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG