Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lập phương A BC D . A ′ B ′ C ′ D ′ cạnh a. Gọi M,N lần lượt là trung điểm AB,BC. Tính góc của cặp đường thẳng MN và C ′ D ′

Cho hình lập phương  cạnh a. Gọi M,N lần lượt là trung điểm AB,BC. Tính góc của cặp đường thẳng MN và 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Cách 1 Gọi K là trung điểm cạnh AD . Mà N là trung điểm cạnh BC =>NK là đường trung bình của hình vuông ABCD . ⇒ N K // C D // C ′ D ′ ⇒ [ MN , C ′ D ′ ​ ] = [ MN , N K ​ ] = MN K = BMN { BM = 2 A B ​ = 2 a ​ BN = 2 BC ​ = 2 a ​ ​ ⇒ △ BMN vuông cân tại B ⇒ BMN = MN K = 4 5 ∘ ⇒ [ MN , C ′ D ′ ​ ] = 4 5 ∘ Cách 2: MN // A C // A ′ C ′ ⇒ [ MN , C ′ D ′ ​ ] = [ A ′ C ′ , C ′ D ′ ​ ] = 4 5 ∘

Đáp án B

Cách 1
Gọi K là trung điểm cạnh AD .
Mà N là trung điểm cạnh BC
=> NK là đường trung bình của hình vuông ABCD .

 vuông cân tại B 
Cách 2:

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương A BC D . A ′ B ′ C ′ D ′ có độ dài cạnh bằng 1. M , N , P , Q lần lượt là trung điểm của A B , BC , C ′ D ′ , D D ′ . Gọi thể tích khối tứ diện MNPQ là phân số tối giản b a ​ với a...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG