Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lập phương A BC D . A ′ B ′ C ′ D ′ có cạnh bằng a . Diện tích xung quanh của hình trụ có đáy là hai hình tròn ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và A ′ B ′ C ′ D ′

Cho hình lập phương có cạnh bằng a . Diện tích xung quanh của hình trụ có đáy là hai hình tròn ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và 
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Hình trụ có l = a , bán kính đáy bằng R = 2 A C ​ = 2 a 2 ​ ​ Vậy diện tích xung quanh hình trụ bằng S x q ​ = 2 π Rl = 2 π 2 a 2 ​ ​ a = 2 ​ π a 2

Đáp án A

Hình trụ có , bán kính đáy bằng 

Vậy diện tích xung quanh hình trụ bằng 
 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = ( x 2 + x ) ( x − 2 ) 2 ( 2 x − 4 ) , ∀ x ∈ R .Số điểm cực trị của f ( x ) là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG