Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lập phương A BC D . A ′ B ′ C ′ D ′ có cạnh bằng a, M và N là trung điểm của AC và B'C'. Khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và B'D' là

Cho hình lập phương có cạnh bằng a, M và N là trung điểm của AC và B'C'. Khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và B'D' là


 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Cách 1 Cách 2 Cách 3

Đáp án C

Cách 1

Cách 2

Cách 3

1

Câu hỏi tương tự

Các dãy số sau, dãy nào là dãy số nhân?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG