Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lập phương ABCDA'B'C'D', đường chéo AC' = . Thể tích hình lập phương tính bằng đơn vị khối là;...

 Cho hình lập phương ABCDA'B'C'D', đường chéo AC' = square root of 12. Thể tích hình lập phương tính bằng đơn vị khối là;...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chópS.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, BC= 2AB= 2a. Cạnh bên SCvuông góc với đáy, góc giữa SAvà đáy bằng . Thể tích khối chóp đó bằng: A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG