Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lập phương ABCDA’B’C’D’ cạnh a. Tính diện tích xung quanh của khối nón có đỉnh là tâm hình vuông A’B’C’D’ và có đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông ABCD. A. B. C. D.

Cho hình lập phương ABCDA’B’C’D’ cạnh a. Tính diện tích xung quanh S subscript x q end subscript  của khối nón có đỉnh là tâm hình vuông A’B’C’D’ và có đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông ABCD.

A. S subscript x q end subscript equals fraction numerator πa squared square root of 3 over denominator 3 end fraction

B. S subscript x q end subscript equals fraction numerator πa squared square root of 2 over denominator 2 end fraction

C. S subscript x q end subscript equals fraction numerator πa squared square root of 3 over denominator 2 end fraction

D. S subscript x q end subscript equals fraction numerator πa squared square root of 6 over denominator 2 end fraction

  1. S subscript x q end subscript equals fraction numerator πa squared square root of 3 over denominator 3 end fraction

  2. S subscript x q end subscript equals fraction numerator πa squared square root of 2 over denominator 2 end fraction

  3. S subscript x q end subscript equals fraction numerator πa squared square root of 3 over denominator 2 end fraction

  4. S subscript x q end subscript equals fraction numerator πa squared square root of 6 over denominator 2 end fraction

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là C. Hình nón cần tính diện tích xung quanh có chiều cao

Đáp án đúng là C.

Hình nón cần tính diện tích xung quanh có chiều cao 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện ABCD có (ABC) vuông góc với (DBC), hai tam giác ABC, DBC là tam giác đều cạnh a. Gọi (S) là mặt cầu đi qua B, c và tiếp xúc với đường thẳng AD tại A. Tính bán kính R của mặt cầu (S). A....

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG