Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D’. Gọi O,O' lần lượt là tâm các hình vuông ABCD và A'B’C'D'. Mặt phẳng (OA’D') song song vớimặt phẳng nào sau đây?

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D’. Gọi O,O' lần lượt là tâm các hình vuông ABCD và A'B’C'D'. Mặt phẳng (OA’D') song song với mặt phẳng nào sau đây?

  1. (BO'C)

  2. (AO’B')

  3. (BO'C)

  4. (BCD'A)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một chiếc xe đua thể thức I bắt đầu chuyển động tăng tốc với gia tốc không đổi, khi vận tốc 80m/s thì xe chuyển động với vận tốc không đổi trong thời gian 56s, sau đó nó giảm với gia tốc không đổi đến...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG