Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Một hình nón có đỉnh là tâm của hình vuông ABCD và có đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông A'B'C'D'. Diện tích xung quanh của hình nón đó là:

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Một hình nón có đỉnh là tâm của hình vuông ABCD và có đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông A'B'C'D'. Diện tích xung quanh của hình nón đó là:

  1. fraction numerator πa squared square root of 3 over denominator 3 end fraction

  2. fraction numerator πa squared square root of 2 over denominator 3 end fraction

  3. fraction numerator πa squared square root of 3 over denominator 2 end fraction

  4. fraction numerator πa squared square root of 6 over denominator 2 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): x 2 + y 2 + 4 3 ​ x - 4 =0. Tia Oy cắt (C) tại A. Lập phương trình đường tròn (C'), bán kính R' = 2 và tiếp xúc ngoài với (C) tại A.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG