Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB, BC. Số đo góc giữa hai đường thẳng MN và C'D' là (đơn vị độ):...

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB, BC. Số đo góc giữa hai đường thẳng MN và C'D' là (đơn vị độ):...

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ: Bất phương trình có nghiệm khi và chỉ khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG