Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh là a, Gọi O là tâm của hình vuông ABCD. Tính diện tích xung quanh của hình nón có đỉnh là O, đáy là đường tròn nội tiếp trong hình vuông A'B'C'D'

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh là a, Gọi O là tâm của hình vuông ABCD. Tính diện tích xung quanh của hình nón có đỉnh là O, đáy là đường tròn nội tiếp trong hình vuông A'B'C'D'

  1. fraction numerator πa squared square root of 3 over denominator 4 end fraction

  2. fraction numerator πa squared square root of 5 over denominator 4 end fraction

  3. fraction numerator πa squared square root of 5 over denominator 2 end fraction

  4. fraction numerator πa squared square root of 3 over denominator 2 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có thể tích V. Gọi G là trong tâm tam giác A'B'C' , M là tâm của mặt bên ABB'A'. Tính thể tích của khối tứ diện GMBC theo V.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG