Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh là a, Gọi O là tâm của hình vuông ABCD. Tính diện tích xung quanh của hình nón có đỉnh là O, đáy là đường tròn nội tiếp trong hình vuông A'B'C'D'

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh là a, Gọi O là tâm của hình vuông ABCD. Tính diện tích xung quanh của hình nón có đỉnh là O, đáy là đường tròn nội tiếp trong hình vuông A'B'C'D'

  1. fraction numerator πa squared square root of 3 over denominator 4 end fraction

  2. fraction numerator πa squared square root of 5 over denominator 4 end fraction

  3. fraction numerator πa squared square root of 5 over denominator 2 end fraction

  4. fraction numerator πa squared square root of 3 over denominator 2 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C'có đáy là tam giác vuông cân đỉnh A, mặt bên BCC'B'là hình vuông, khoảng cách giữa AB'và CC'bằng a. Thể tích của khối lăng trụ ABC.A'B'C'là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG