Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' .Gọi O là tâm của hình lập phương, khi đó:

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' .Gọi O là tâm của hình lập phương, khi đó:

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tính căn bậc hai của số phức 15 + 112 i .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG