Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Gọi O là tâm của hình lập phương, khi đó:

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Gọi O là tâm của hình lập phương, khi đó:

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho 3 vector a , b , c khác 0 . Ba vector a , b , c đồng phẳng khi và chỉ khi:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG