Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trujABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều có cạnh bằng a, cạnh bên tạo với góc đáy 30 0 . Biết hình chiếu vuông góc của A' trên (ABC) trùng với trung điểm cạnh BC. bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện A'ABC là:

Cho hình lăng trujABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều có cạnh bằng a, cạnh bên tạo với góc đáy 300 . Biết hình chiếu vuông góc của A' trên (ABC) trùng với trung điểm cạnh BC. bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện A'ABC là:

  1. a square root of 3

  2. fraction numerator 2 a square root of 3 over denominator 3 end fraction

  3. fraction numerator a square root of 3 over denominator 3 end fraction

  4. fraction numerator a square root of 3 over denominator 2 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = (fx ) xác định, liên tục trên ℝ và có bảng biến thiên như hình vẽ Mệnh đề nào sau đây đúng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG