Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ đều biết góc giữa hai mặt phẳng và bằng diện tích bằng Diện tích xung quanh của hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ bằng

Cho hình lăng trụ đều  biết góc giữa hai mặt phẳng  và  bằng  diện tích  bằng  Diện tích xung quanh của hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ  bằng

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi là trung điểm Mà Nên Mà Đặt Xét vuông tại có Nên vuông cân tại

Gọi  là trung điểm

Nên

rightwards double arrow open parentheses stack open parentheses A apostrophe B C close parentheses semicolon open parentheses A B C close parentheses with hat on top close parentheses equals open parentheses stack A apostrophe M semicolon space A M with hat on top close parentheses space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space equals stack A apostrophe M A with hat on top equals 45 degree 

Đặt

Xét  vuông tại  có  stack A apostrophe M A with hat on top equals 45 degree 

Nên  vuông cân tại

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình trụ có tỉ số diện tích xung quanh và diện tích toàn phần bằng . Biết thể tích khối trụ bằng . Bán kính đáy của hình trụ là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG